-36%Hot

Spray For Facial Mask 100 MLสเปรย์ ฉีดบน Mask ป้องกันเชื้อ COVID 19 แค่ 2 ปื๊ด บน Mask หน้า+หลัง ป้องกันได้ 8 ชั่วโมง

Original price was: ฿590.00.Current price is: ฿380.00.

“หน้ากากอนามัย” เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งเพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดี แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย แต่หน้ากากอนามัยก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันฝุ่นและมลพิษทางอากาศ  จึงได้คิดค้นสเปรย์เพื่อเปลี่ยนหน้ากากผ้าใช้ซ้ำให้มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM 2.5 ต้านไวรัสและเชื้อโรคเทียบเท่าหน้ากากอนามัย N95 ช่วยลดขยะที่เกิดจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ใช้หน้ากากแบบผ้าให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น“ในภาวะวิกฤต COVID-19 เป็นช่วงเวลาที่เราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สเปรย์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะทำให้หน้ากากผ้าธรรมดาสามารถกรองฝุ่นและไวรัสได้ดีขึ้น สามารถใช้ซ้ำได้ ช่วยลดการทิ้งหน้ากากอนามัย เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากราคาแพงได้ ซึ่งสามารถต่อยอดพัฒนาในระยะยาวได้ และคาดว่าจะขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย”

Original price was: ฿590.00.Current price is: ฿380.00.

Add to cart
Buy Now
Item will be shipped in 1-3 business days
Store
  Ask a Question
Category:

“หน้ากากอนามัย” เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งเพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดี แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย แต่หน้ากากอนามัยก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันฝุ่นและมลพิษทางอากาศ  จึงได้คิดค้นสเปรย์เพื่อเปลี่ยนหน้ากากผ้าใช้ซ้ำให้มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM 2.5 ต้านไวรัสและเชื้อโรคเทียบเท่าหน้ากากอนามัย N95 ช่วยลดขยะที่เกิดจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ใช้หน้ากากแบบผ้าให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น“ในภาวะวิกฤต COVID-19 เป็นช่วงเวลาที่เราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สเปรย์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะทำให้หน้ากากผ้าธรรมดาสามารถกรองฝุ่นและไวรัสได้ดีขึ้น สามารถใช้ซ้ำได้ ช่วยลดการทิ้งหน้ากากอนามัย เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากราคาแพงได้ ซึ่งสามารถต่อยอดพัฒนาในระยะยาวได้ และคาดว่าจะขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Spray For Facial Mask 100 MLสเปรย์ ฉีดบน Mask ป้องกันเชื้อ COVID 19 แค่ 2 ปื๊ด บน Mask หน้า+หลัง ป้องกันได้ 8 ชั่วโมง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

General Inquiries

There are no inquiries yet.

Shipping Details

  • Please pay more attention to your order address which MUST MATCH your shipping address. (If you’re from Russia, Please leave your full name. It is very important)
  • Items will be shipped within 3 business days after payment.
  • Please check items when delivered, if damaged, please kindly accept it and contact us immediately.  We will make a confirmation and resend you a new one.

 

Shipping By Shipping Cost Estimated Delivery Time Tracking Information
Thembay Express Free Shipping 12-20 days Not available
LEX $20.00 - $50.00 04-12 days Available
Lorem Ex $26.00 - $70.00 03-17 days Available

Packaging Details

  • Unit Type: piece
  • Package Size: 25cm x 32cm x 5cm (9.84in x 12.60in x 1.97in)
  • Package Weight: 0.56kg (1.23lb.)
Language