fbpx

ขั้นตอนหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ และเพิ่มข้อมูลสำหรับการเบิกถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ดูใบคำสั่งซื้อ

1.1 กด “Manage Your Shop”

1.2 กด “Order” ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้าที่แสดงใบสั่งซื้อทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 บรรจุสินค้า

          หลังจากเห็นใบคำสั่งซื้อ ทำการบรรจุภัณฑ์ และนำไปส่งตามบริษัทการขนส่ง

ขั้นตอนที่ 3 ส่งสินค้า และรับ tracking number จากบริษัทบริการขนส่ง

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์เลข tracking number สามารถทำได้ทั้งหมด 2 วิธี

4.1 วิธีที่ 1

4.1.1 คลิกที่สัญลักษณ์  “Mark shipped” เพื่อไปที่หน้าต่างในการใส่ค่า tracking number ที่ชื่อว่า “Shipment Tracking Info”

4.1.2  พิมพ์ tracking number ในช่อง “Tracking Code” และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด “Submit” ที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง

4.2 วิธีที่ 2

4.2.1 กดสัญลักษณ์  “View Details” เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดของคำสั่งซื้อ

4.2.2 หลังจากที่กดสัญลักษณ์ แล้ว ให้เลื่อนลงไปด้านล่าง จะเจอแถบชื่อว่า “Shipment Tracking” ให้คลิกสัญลักษณ์ เพื่อไปที่หน้าต่าง Shipment Tracking Info

4.2.3 จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ พิมพ์ tracking number ในช่อง “Tracking Code”

ขั้นตอนที่ 5 อัพโหลดสลิปที่ได้จากบริษัทบริการขนส่ง

5.1 ให้เลื่อนลงไปด้านล่าง จะเจอแถบชื่อว่า “Order Notes” ให้คลิกปุ่มสีฟ้าที่ชื่อว่า “Upload” เพื่อเพิ่มรูปภาพสลิป

5.2 หลังจากกด “Upload” จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้คลิก “Select Files” เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพสลิปจากในเครื่อง

5.3 หลังจากเลือกรูปภาพสลิปเสร็จให้คลิกปุ่มสีฟ้าคำว่า “Select” ก็เป็นการอัพโหลดรูปภาพสลิป

5.4 หลังจากกดปุ่มสีฟ้าคำว่า “Select” ให้เลื่อนลงไปด้านล่างจะเจอปุ่มสีดำคำว่า “ADD” ให้กดเพื่อทำการอัพเดตข้อมูล

imtradeonline
Reset Password