ขั้นตอนหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ และเพิ่มข้อมูลสำหรับการเบิกถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ดูใบคำสั่งซื้อ

1.1 กด “Manage Your Shop”

1.2 กด “Order” ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้าที่แสดงใบสั่งซื้อทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 บรรจุสินค้า

          หลังจากเห็นใบคำสั่งซื้อ ทำการบรรจุภัณฑ์ และนำไปส่งตามบริษัทการขนส่ง

ขั้นตอนที่ 3 ส่งสินค้า และรับ tracking number จากบริษัทบริการขนส่ง

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์เลข tracking number สามารถทำได้ทั้งหมด 2 วิธี

4.1 วิธีที่ 1

4.1.1 คลิกที่สัญลักษณ์  “Mark shipped” เพื่อไปที่หน้าต่างในการใส่ค่า tracking number ที่ชื่อว่า “Shipment Tracking Info”

4.1.2  พิมพ์ tracking number ในช่อง “Tracking Code” และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด “Submit” ที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง

4.2 วิธีที่ 2

4.2.1 กดสัญลักษณ์  “View Details” เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดของคำสั่งซื้อ

4.2.2 หลังจากที่กดสัญลักษณ์ แล้ว ให้เลื่อนลงไปด้านล่าง จะเจอแถบชื่อว่า “Shipment Tracking” ให้คลิกสัญลักษณ์ เพื่อไปที่หน้าต่าง Shipment Tracking Info

4.2.3 จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ พิมพ์ tracking number ในช่อง “Tracking Code”

ขั้นตอนที่ 5 อัพโหลดสลิปที่ได้จากบริษัทบริการขนส่ง

5.1 ให้เลื่อนลงไปด้านล่าง จะเจอแถบชื่อว่า “Order Notes” ให้คลิกปุ่มสีฟ้าที่ชื่อว่า “Upload” เพื่อเพิ่มรูปภาพสลิป

5.2 หลังจากกด “Upload” จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้คลิก “Select Files” เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพสลิปจากในเครื่อง

5.3 หลังจากเลือกรูปภาพสลิปเสร็จให้คลิกปุ่มสีฟ้าคำว่า “Select” ก็เป็นการอัพโหลดรูปภาพสลิป

5.4 หลังจากกดปุ่มสีฟ้าคำว่า “Select” ให้เลื่อนลงไปด้านล่างจะเจอปุ่มสีดำคำว่า “ADD” ให้กดเพื่อทำการอัพเดตข้อมูล

Mark Ildefonso

all author posts
Language