การทำอาหารกับการพัฒนาสุขภาพจิต

ผลงานการศึกษาที่เผยแพร่ทาง Journal of Positive Psychology ได้ระบุว่า คนที่ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆ เช่น การเข้าครัวทำอาหาร จะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น เหล่านักวิจัยได้ติดตามชีวิตคนจำนวน 658 คน เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ และได้พบว่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การเข้าครัวทำอาหาร หรือ การทำขนม ช่วยให้พวกเขามีความกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะทำงานในวันถัดไป อีกหนึ่งงานวิจัยจากกลุ่มนักวิจัยของสหราชอาณาจักร ค้นพบว่า หลักสูตรการเรียนทำขนมช่วยกระตุ้นความมั่นใจและการมีสมาธิของผู้ป่วย 12 ราย ในคลินิกสุขภาพจิต (อ้างอิงจาก British Journal of Occupational Therapy)นอกจากนี้ [...]